REPARERA MED ENGAGEMANG

REPARERA MED ENGAGEMANG!
Orsakerna till strukturella skador är lika olika som själva konstruktionen: dålig planering, felaktig implementering, konstruktionsfel eller till och med fel val av material. Lita på byggfirman Quick från Stockholm för att reparera byggskadorna. Vår byggfirma i Göteborg är professionella inom underhåll och renovering av byggnader.
Vid reparation av strukturella skador är det särskilt viktigt att hitta orsaken till skadan. Detta är det enda sättet att gå effektivt fram och främja eliminering. I våra råd ingår även hur du kan förebygga byggskador och därmed underhålla din byggnad permanent.

Orsaken till våta väggar och murverk skador är ofta kapillär stigande luftfuktighet. Väggen drar våt från golvet. Detta stiger långsamt uppåt och så småningom påverkar hela väggen. Botemedlet skapas av ett barriärskikt, som installeras horisontellt i murverket. Quicks byggfirma från Stockholm specialiserar sig på horisontella barriärer och hjälper dig att hålla dina väggar torra.
När det gäller nya byggnader är ett barriärskikt lämpligt för att avbryta väggens pull-up-effekt när vatten kommer in. För befintliga väggar rekommenderar vi injektionsmetoder med silikon, silikon eller paraffin. De injicerade materialen tränger snabbt och djupt in i byggnadsmaterialet och förhindrar att vattnet stiger i väggen. Andra mekaniska processer för horisontella lås är lager av stål, plast och vattenavvisande speciellt murbruk. Berätta dina idéer – vår byggfirma kommer att hitta rätt lösning tillsammans.

BALKONG OCH TERRASS RENOVERING – MED ENGAGEMANG FÖR VACKRA UTOMHUSUTRYMMEN

En balkong med sprickor, fuktskador eller nedsmutsad, peeling färg är inte bara obehagligt, men kan snabbt leda till följdskador. Låt det inte komma så här långt, informera dig i god tid om möjligheterna med balkong tätning och renovering hos vår byggfirma.

Byggfirman Quik från Stockholmarbetar med Triflex högkvalitativa tätnings- och beläggningssystem. Oavsett om balkong, terrass, uppfarter eller trappor: vi förseglar alla ytor professionellt. Och därmed behåller vi det långsiktiga värdet av din egendom. Lita på oss! Vi jobbar för dig runt Stockholm. Så du kan snart njuta av solen igen på din balkong eller terrass.

BETONGRENOVERING – MED NOGGRANNHET TILL GODA RESULTAT!
Alla känner dem: fula sprickor i betongen. Även om betong är ett hållbart byggmaterial och används för ett brett spektrum av byggprojekt, kan sprickor uppstå på grund av spänningar, statisk påverkan eller dåligt väder. Dessa ser inte bara fula ut, utan kan leda till ytterligare skador på byggnadsämnet på lång sikt. Eller, i värsta fall, även rivning.

För betongreparationer används ofta en injektionsmetod för större sprickor. Mindre sprickor blötläggs, till exempel, dvs fyllnadsmaterialet strömmar långsamt från utsidan in i betongsprickan, vilket skyddar den mot ytterligare skador eller inträngning av material. Fyllningsmaterial inkluderar cementlim, epoxiharts, polyuretanhartser eller polyurtanskum. Byggfirman Quik från Stockholmger dig i detaljerade råd om alla möjligheter i betong och sprickrenovering. Kontakta oss om våra professionella betongarbeten!

SKALKONSTRUKTION OCH VÄGGAR – MED ENERGI FÖR EN SOLID BAS!
Oavsett om det handlar om mindre omställningsåtgärder eller större byggprojekt, oavsett om det är inom den nya eller gamla byggsektorn – vårt utbud av tjänster inom murverksbyggande omfattar ett komplett byggande av kommersiella byggnader och bostadshus inklusive rensning. Naturligtvis skräddarsyr vår byggfirma alltid murverket individuellt till den avsedda användningen.
Byggfirman Quik från Stockholm uppfyller också komplexa krav på värme, ljud- och brandskydd på ett mycket professionellt och kompetent sätt. Få ut det mesta av vår potential. Kombinera estetik med komfort.

Vi kommer gärna att ge dig råd i detalj om vårt utbud av tjänster inom området skalkonstruktion och väggarbete och finns till hands för dig i Stockholmsområdet.

Torkning
Om byggnaden också är, har fukten liten möjlighet att fly. Detta kan bilda mögel eller alger. Därför bör en professionell byggtork alltid planeras – oavsett om det är en gammal eller ny byggnad. Och när det gäller de extra kostnaderna, är din besparing av uppvärmningskostnader under det första året ungefär lika med kostnaden för att bygga torkning. En investering som lönar sig! För extra komfort och ett bra byggnadstyg. Helt utan sprickor, eftersom dessa kan fastställas omedelbart efter torkning och inte bara efter utfodring.