MICRONEEDLING STOCKHOLM

SkinNeedler är namnet på den nya generationen av microneedling ifrån Stockholm. Syftet är att stimulera regenereringsprocesserna i huden för att få ett friskt, strålande utseende.

Läs mer »