Priser Värmepumpar

Värmepump i Uppsala och Stockholm & Malmö

Arbetar du direkt med en installatör för en värmepump i Uppsala, Malmö och Stockholm? Med en värmepump kan pannan gå ut genom dörren. Det drar nytta av energi från utomhus, jord eller till exempel ventilationsluft. I själva verket, en ekonomisk och ekologisk lösning för att värma ditt hem på ett trevligt sätt. Du kan minska CO-2-utsläppen med 30% – 50% och de potentiella besparingarna är 2000kr per år. Är du väljer en värmepump i år? I sådana fall har du rätt till ett generöst bidrag. Passar det min typ av hus? Och vilken typ av system ska jag välja? Detta beror på olika variabler.

  1. Bra för miljön
  2. Både kunna värma och kyla
  3. Mindre beroende av energisamhället
  4. Lätt att använda
  5. Spara upp till 3000 kr per år

Hitta en värmepump installatör i Uppsala och Stockholm
Ordna en värmepump är inte något du gör. Vi har att göra med flera produkter. Vad är bra för mig nu? Du vill komma i kontakt med en professionell En värmepumpinstallationsföretag i Stockholm har alltid goda idéer (ibland med egen butik eller showroom). Leverantören eller rörmokaren analyserar huset utförligt och erbjuder skräddarsydda råd. En leverantör av värmeutrustning erbjuder en lösning på frågor som:
Är det ett smart val för mitt hem?
Måste jag välja en värmepump?
Kan min befintliga oljapanna stanna?
Hur är priset, och hur mycket ska jag spara på energikostnaderna?

Jämför kundomdömen från installationsföretag
Vill du ha en effektiv och billig värmepump i Stockholm? Att jämföra regionala installationsföretag är en relevant verksamhet. Med hjälp av vår hemsida kan du idag kontrollera med godkända installatörer som är aktiva i din region. Gör en bra jämförelse av citat. Genom att jämföra, en värmepump kan redan bli mycket billigare. Det här fungerar så här.

VILKEN TYP AV VÄRMEPUMP ÄR LÄMPLIG?

En värmepump är ett smart sätt att värma utan olja. Enheten använder energin från utomhusluft, jord eller till exempel ventilationsluft, och värmeväxlaren överför detta till vattnetsystemet. Det finns två typer av värmepumpar:
En fristående (helelektrisk värmepump): En oljaeldad panna behövs inte längre.
En hybridvärmepump: Arbetar i ett system tillsammans med HR-pannan (kombinerat).

Din panna börjar fungera när värmebehovet är mycket högt.
Inte alla lösningar kan alltid användas. Detta beror främst på isoleringen av ditt hem. Efter detta läser du omfattande råd om populära värmepumpar och vad som överensstämmer med din typ av hem. Den regionala värmeinstallationsprogrammet i Stockholm har också mer information om detta.

Helelektrisk

Värmepump med en helt elektrisk installation är du fri från naturolja. Det är en ersättning för HR-pannan: ett behagligt varmt hus och varmt sanitetsvatten på ett medvetet sätt. Koldioxidutsläppen minskar med 65 % och du drar nytta av besparingar på upp till 3000 kr per år. Systemet arbetar med ström. Kostnaden varierar mellan 70 000 och 177 000 kr. Vi arbetar idag med 4 olika typer av modeller. Skillnaden har att göra med källan. Varje leverantör har sina egna fördelar och nackdelar, priser och villkor.

Vatten-vatten värmepump: En vatten-vattenlösning använder energi från grundvattnet för att underlätta ett varmt hem.
Grundvatten värmepump: En grundvattenpump använder skickligt energi från jorden för att värma huset fint.
Luftvatten värmepump: Ett luft-vattensystem använder skickligt energi från luften från utsidan för varm kranvatten och centralvärme.
Luft-till-luft värmepump: En luft-till-luft pump använder energi från inomhusluften och kan enkelt värma ett hus (mekanisk ventilation).

Hybridvärmepump

En hybridvariant fungerar smart med din traditionella oljabaserade HR-panna. En utmärkt lösning för att minska energikostnaderna, som också är mycket hållbar. Du behöver bara hälften av den nuvarande oljaförbrukningen. Som standard avser detta en kombination av en luftvärmepump och en ekonomisk HR-panna. När det gäller budget måste du räkna med priser mellan 20.000 och 50.000 SEK från en värmetekniker från oss (utan underhåll).

VILKA ÄR DE NUVARANDE KOSTNADERNA FÖR EN VÄRMEPUMP I MARS 2020?
En värmepump är i första hand ganska dyr. Men det innebär lägre oljaförbrukning, och därmed mindre energikostnader. Genom att använda ett generöst bidrag får du en bra återbetalningstid. Du kan köpa en helt elektrisk pump från 70000 SEK. Hybridvärmepumpen kan köpas från 25000 SEK. Fakturan bestäms av flera variabler som typ av system och hemisolering.

Typ av värmepumpGenomsnittligt prisObservera
Grundvatten140000 – 23000Höga besparingar, dyr installation
Vatten-vatten17000 SEK – 22400 SEKGrundvattenbaserad
Luft-till-luft43000 SEK – 7000 SEKMycket prisvärd
Luftvatten4900 SEK – 7000SEKHög subvention, mycket kraft behövs
Hybrid2500 SEK – 6800 SEKI kombo med oljaen

Hur hög avkastning är det?
Ett genomsnittligt hus med panna i Sverige förbrukar motsvarande 13000 m3 olja per år. Med en helt elektrisk värmepump sparar du betydligt på energiräkningen för ett energiföretag som LTV. Din elförbrukning kommer att öka avsevärt. Det maximala sparandet varierar mellan 2700 och 3800 SEK. Hybridmodeller behåller oljaanslutningen. Men de potentiella besparingarna är fortfarande mycket attraktiva, cirka 1800 SEK (12 månader). Nedan finns ett antal prisberäkningar av återbetalningen baserat på ett fast isolerat hem:

Typ av systemEnergibehovPriserSpara
HR1000m36000 SEK
Utomhus2300kWh4400 SEK2400 SEK
Värme2000kWh3100 SEK3000 SEK

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump utvinner värme från många källor, t.ex. ventilationsluft eller från botten. Den interna värmeväxlaren överför värme till WC

vattnet. Denna värme används också för beståndet fartyget för varmt vatten att duscha.
Är en värmepump lämplig för mitt hem i Sverige?
Inte alla typer av bostäder är lika intressant. Det finns några av dessa krav: huset måste vara väl isolerad (gamla huset måste omvandlas först), du har speciella låg temperatur radiatorer eller golvvärme och en buffertbox kan sättas på pannan. När det gäller den så kallade hybridpumpen är en ekonomisk panna viktig.

Vad är en ventilationsvärmepump?

En ventilationsvärmepump är ett litet system för hus med mekanisk ventilation. Den använder varm ventilationsluft och stöder därmed pannan. Detta sätt är mycket effektiv och du kan inse en trevlig månatlig besparing. Systemet är aktivt bredvid din moderna oljaeldade panna och ersätter den grundläggande ventilationsboxen. Även att tillämpas i lägenheter och lägenheter.

Hur använder jag hållbarhetslånet i Stockholms kommun?
Vill du också värma billigare och mer effektivt? Men har du lite ekonomiska resurser? I så fall finns det numera intressant grönt lån genom din kommun. Vi talar om ett attraktivt lån med låg ränta, perfekt för alla som vill spara på energikostnaderna.

HUR MYCKET BIDRAG FÅR JAG?

En värmepump är en stor investering. Hur högt detta belopp beräknas på grundval av energimärkning och effekt av de placerade objekten. Subventionsbeloppen varierar mellan 85000 SEK och kan uppgå till 34000 SEK. Nyfiken på det nuvarande bidraget i mars 2020 för en helt elektrisk eller hybrid värmepump för uppvärmning i Stockholm. Ansökan är föremål för ett antal krav: det är en ny installation, den är i drift och det finns en period av max. 6 månader mellan installation och begäran.

HUR BLIR ETT HEM ENERGINEUTRALT?
Värme och varmvatten utan olja? Investerar du i ett energineutralt hem? Då går energiräkningen ner betydligt, du är mycket mer energieffektiv och inser ett hälsosamt inomhusklimat. Hur når jag ett så trevligt och ekonomiskt hem? Nedan erbjuder vi en omfattande färdplan för värmetjänsten naturolja gratis för att skapa din egen ”0 på mätaren” egendom.
1. Isolerande egenskap
Det viktiga steget är bra isolering. Glöm inte detta, eftersom detta sätt kan du vara säker på att värmen från bostäder går förlorad. Anständig isolering är grunden för en (noll på mätaren). Ofta är det isolering av taket och fasadisolering.
2. Tillräcklig ventilation
I händelse av att huset uppfyller isoleringsstandarderna är det viktigt att huset ständigt ventileras. Smart ventilation förvandlas till ett hälsosamt klimat i hemmet utan att slösa värme. Du kan tänka dig en VTV, ventilation värmepump eller balansventilation.
3. Uppvärmning utan el
Mer än 60% av den energi vi använder kommer från värme och varmt VVS-vatten. Ett modernt och ansvarsfullt alternativ till oljapannan är därför tillrådligt. Värmepumpen är uppenbar, men det finns mycket mer att välja mellan, såsom sol-varmvattenberedare, infraröda paneler eller en biomass-panna.
4. Komma igång med solpaneler
Lösningar som en värmepump eller solpanna använder inte (eller knappast) olja, men resultatet är högre strömförbrukning. Den kraft den använder kan genereras ren och hållbar med solpaneler.