18 oktober, 2020

Värmepumpstillstånd vid införskaffande av bergvärme

Om du ska köpa en värmepump i Stockholm så är det mycket att ordna innan köp och installation och det är ett faktum. Orienteringen för en värmepump är endast den inledande fasen, det finns mer att ordna än många tror. En av de saker du måste ordna själv när du köper en värmepump är tillståndet. Det är något som många människor missförstår; Vissa värmepumpsmodeller kräver tillstånd. När ska ett tillstånd utfärdas En värmepump som utvinner sitt värme från grundvattnet eller jorden kräver en brunn för att fungera korrekt. Detta måste borras i din trädgård. Graven kan komma in i flera djup. Om du har en brunn på mer än 50 meter krävs ett tillstånd för denna brunn. – Ett tillstånd för värmen. Om din värmepump använder värme från jorden måste den värmen pumpas upp via ett rörsystem. En blandning av vatten med farliga kemikalier används för detta. Om vattnet har spätts ut med en annan vätska än glykol måste ett tillstånd begäras från kommunen för denna operation. Dessutom gäller ett tillstånd för borrning av brunnen. Denna möjlighet till en värmepump måste därför begäras ordentligt från kommunen. – Ett tillstånd för vattnet. Om värmepumpen använder grundvatten för att fungera måste du också betala ett tillstånd för detta. Du betalar ett visst belopp för att utvinna grundvatten från jorden, men du kan dra detta från den mängd grundvatten som returneras till jorden. Det kan vara klart; med denna licens spelar du vanligtvis ett-ett. När det gäller detta tillstånd talar du om en grundvattenavgift. Eftersom många människor är lika när det gäller leverans och upptag av grundvatten kan du enkelt få ett undantag från detta. Rapporteringsskyldighet Om din värmepump har en installerad drivkraft på 4 kW, finns det en anmälningsskyldighet för installationen av enheten. Detta har att göra med i vilken utsträckning utrustningen som utvinner bränslet från jord, vatten eller luft är synlig. Dessutom finns det en anmälningsskyldighet hos kommunen när du har ett vertikalt system placerat under din trädgård med ett maximalt borrdjup på 45 meter för en jordvärmeväxlare. Du kan göra en rapport när du köper en värmepump, men du kan också göra det efteråt. Välfärdskommittén Om du har en värmepump installerad i ditt hus, är en extern enhet alltid synlig med ett system som tillför luft. Denna enhet tillhandahåller lufttillförseln i form av en stor fläkt. Om denna externa enhet hänger på framsidan eller sidan mot närmaste väg från ditt hus, måste du be Stockholms välståndskommitté för godkännande. Samma krav gäller här som till exempel en sovsal som du vill ha placerat på ditt hus. Många installationer har en extern enhet placerad på marken. Den här enheten löser problemet för dig. på detta sätt behöver du inte ansöka om tillstånd från Stockholms välfärdskommittén. Låt Bergvärmes installatören avlasta dig med tillståndet Många är ovilliga att ansöka om tillstånd från kommunen när de har en värmepump installerad. Det är av den anledningen som vissa installatörer av bergvärmen i Stockholm erbjuder att ta ansvar för även detta arbete. Eftersom installatören vet bättre än

Läs mer »