28 november, 2020

Trycka hållbart

Inte bara utmärkta produkter är viktiga för oss utan också interaktionen med vår miljö. Att använda naturresurser så effektivt som möjligt, spara energi och hålla miljöföroreningen så låg som möjligt – detta har alltid varit en av våra principer. Att förkunna miljövänlighet och agera miljövänligt är två olika saker. Våra kunder vet det, och det är just av detta skäl som en hel del av dem har gjort oss till sitt tryckeri. Därför kan de med rätta förvänta sig att vi redogör för miljöpåverkan av våra åtgärder. Vi vill visa dig mer detaljerat vad vi exakt gör på tryckeriet i Malmö för miljön och för en hållbar användning av vårt ekosystem. Vad betyder ju många certifikat om hela företaget inte utövar en hållbar användning av råvaror. Därför går våra miljöskyddsåtgärder mycket längre än några få certifikat, som vi gärna skulle förklara för dig mer detaljerat: Elanvändning • Tryckmaskiner står för en mycket hög andel elförbrukning på cirka 80% • Vi använder avancerade tryckmaskiner med hög energieffektivitet • I hela vår produktion förlitar vi oss på LED-belysning • Vår belysning styrs av intelligenta rörelsedetektorer • Det säger sig självt att vi använder grön el Tryckmaskiner Vår produktion, särskilt våra tryckmaskiner, kräver stora mängder el. Det är därför naturligt för oss att hålla vår elförbrukning så låg som möjligt. Å ena sidan eftersom det är en stor kostnadsfaktor för oss, å andra sidan naturligtvis för att vi inte vill börda vår miljö mer än absolut nödvändigt. Cirka 80 procent av vår totala elförbrukning beror bara på våra tryckpressar. För att minska vår elförbrukning använder vi alltid de senaste och modernaste maskinerna. Framför allt 2017 och 2018 ersattes våra tryckpressar igen av den senaste generationens tryckmaskiner. För oss innebär dessa nya maskiner större effektivitet och samtidigt minskad energiförbrukning jämfört med äldre maskiner. Vårt mål är att göra vår produktion så effektiv som möjligt så att vi kan garantera modern och kompetent produktion å ena sidan, men också för att använda våra tillgängliga resurser hållbart. Ledljus Vi vill emellertid inte bara att vår produktion ska vara så modern som möjligt för att minska energiförbrukningen, utan vi vill också begränsa de övriga energislukarna i vårt företag ytterligare. Under 2018 bytte vi hela belysningen i vårt företag till modern LED-teknik. Dessutom har ett intelligent styrsystem inrättats som reglerar belysningen på ett sådant sätt att det alltid finns tillräcklig belysning. Men naturligtvis bara om människor behöver detta ljus. Till exempel är vårt lager endast upplyst när någon faktiskt är där. Grön el För att göra vår elförbrukning mer kompatibel med miljön har vi beslutat sedan 2017 att bara använda grön el från förnybar energi. Grön el tillverkas av förnybara råvaror. Förutom biomassa (trä, spannmål, avfall från jordbruk och skogsbruk) inkluderar detta naturliga, outtömliga resurser som vind, sol och geotermisk energi. Fördelarna är uppenbara: Till skillnad från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas är generering av grön el fri från koldioxid eller koldioxidneutral. På detta sätt ger produktion av grön el ett viktigt bidrag till

Läs mer »