2 augusti, 2022

Om Poppy blev verklighet

Vi fortsätter med samma frågebatteri som sist. Denna blogg har kommit att handla mer om gamla saker än nya. Mer om det som varit än det som ska vara. Detta tycker jag är helt OK. Jag menar, syftet från början var att skriva om det som föll mig och läsarna in. Om ni är så intresserade av att veta mer om detaljer från det förflutna ska jag lyssna till er vilja. Så, senaste tiden har handlat om Poppy. Vad är då Poppy för någonting? Jo, det är en festival som dessvärre aldrig blev av. En festival som planerades av mig och 4 andra kompisar. Vi var långt framme i planeringen. Vi hade redan tänkt ut var i landet Poppy skulle hållas och vilken typ av musik vi skulle ha där. Vi hade faktiskt tänkt ut det allra mesta. Det var i slutskedet av planeringen av Poppy som det sket sig. Idag ska jag besvara några av era frågor angående denna festival som aldrig hände. Varför blev inte Poppy av, enligt dig? Jag skulle säga att Poppy föll på vår brist på juridisk kunskap. Vi behövde ta in folk som visste hur vi skulle gå tillväga med finansiering. Hur vi rent lagligt kunde komma runt de fallgropar som gäller för en aspirerande festival. Detta hade vi inte kunskap om. Vi hade inte heller de pengar som krävdes för att ta in rätt kompetens. Det var i alla fall detta som blev spiken i kistan för Poppy. Det är så som jag minns det. Om någon av mina kamrater som jag planerade festivalen med inte håller med tar jag gärna er input. När skulle Poppy gått av stapeln? Planen var att vi skulle ta oss in ungefär 2007-2008. Det var precis då som de stora festivalerna i landet växte explosionsartat. Vi såg ett hålrum i det som erbjöds. Vi såg ingen renodlat popfestival och det var det tomrum som Poppy skulle fylla, tänkte vi. Det hörs förstås i namnet vad vi ville sända för signaler. Vilka band skulle spela på Poppy? Vi hann faktiskt aldrig komma så långt. Det närmaste vi kom var att vi hade kontakt med några olika bokningsagenter som satt på riktiga drömartister för såna som vi. Det är spännande att tänka på vad som faktiskt hade kunnat bokas om Poppy blivit verklighet. Jag kan fortfarande tänka på det ibland. Om ni hade haft en festival, vilka artister eller band skulle ni då vilja boka?

Läs mer »